Museu d’Art Contemporani “Vicente Aguilera Cerní” de Vilafamés

 

El Museu d’Art Contemporani “Vicente Aguilera Cerni” de Vilafamés està ubicat al Palau del Batlle, palau del gòtic civil construït a mitjan segle XV i reformat en el segle XVIII. Va ser fundat i dirigit pel crític d’art Vicente Aguilera Cerni en 1970. Després de la seua defunció el Director Executiu és el Crític d’Art José Garnería.

El museu està allotjat en un palau gòtic valencià que va ser residència oficial de l’administrador reial, i seu del representant de l’Orde de Montesa. L’edifici compta amb semisoterrani, entresòl, pis principal, porxe i pati interior. La fatxada és sòbria i sense elements decoratius: portada dovelada i arqueria superior de tradició aragonesa, ambdós de mig punt, i finestrals coromelles en el pis principal. La coberta a dos vessants, amb ampli ràfol, desaigua per mitjà de gàrgoles.

El Museu compte entre els seus fons amb unes cinc-centes obres, que comprenen moments concrets de la producció artística que van des de finals dels anys vint fins als nostres dies.

En les sales del Museu es poden apreciar les mostres dels diversos corrents artístics iniciant el seu recorregut amb la renovació artística valenciana dels anys vint amb escultures de R. Boix, T. Ballester, a qui se suma la important contribució de J. González, A. Sánchez, H. Goetz, J. Renau i J. Miró. L’obertura de l’art espanyol dels cinquanta compta amb la representació de M. Gil integrant del grup Parpalló, el realisme social de Genovés i Canogar, les propostes realistes de l’Equip Crònica i Equip Realitat, Boix, Heras, etc. D’entre les obres de tall informalista destaquen les de L. Muñoz, S. Sòria, etc., completant el cicle les poètiques de Vento, Barjola, Quero, F. Baró i Nassio. Els corrents constructivistes compten amb les obres de Sempere, Michavila, Yturralde, etc., així com de Li Parc, Luc Peire, etc.  Els expressionismes figuratius i abstractes es manifesten amb les obres de Mathieu, Schneider, Vedova, … sense oblidar els valencians Mompó, Teixidor, Valdés. L’itinerari conclou amb les últimes tendències artístiques destacant les escultures i pintures de M. Navarro, A. Marco. S. Sevilla, Sanleón, E. Martínez, N. Navalón entre altres.

Servicis del Museu.

A més de les sales d’exposició el Museu compta amb altres servicis com la botiga, on es pot adquirir obra gràfica dels artistes allí representats, així com diversos tipus de publicacions. També disposa del CIDA (Centre Internacional de Documentació Artística), ubicat en la C/ Mestre Bernat, 1, tel. 964.33.51.29, els fons del qual estan integrats per publicacions plurals, monografies, catàlegs, fotografies, manuscrits, i altres diversos materials, cedits pel crític d’art D. Vicente Aguilera Cerni.

Adreça i telèfon:
C/ Diputació, núm. 20
Tel. i fax: 964-32.91.52
www.macvac.es

Horari obertura:
Dimarts a divendres: 10:00 a 13:30 i 16:00 a 19:00 h.
Dissabtes i diumenges: 10:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00 h.

Dilluns tancat